سکوت میکنم میگذارم انسانها


ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...


ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﺎﻥ, ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻣﯽ ...hammihan//5363829

ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...


ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﺎﻥ, ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﻧیﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﮕیﺮﻧﺪ ﺧیﺮﻩ ﻧﮕﺎﻫﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ, ﺩﺭﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻥ ﻫﺎ ...‫سکوت میکنم میگذارم انسانها‬‎
‫سکوت میکنم میگذارم انسانها‬‎
‫سکوت میکنم میگذارم انسانها‬‎
‫سکوت میکنم میگذارم انسانها‬‎
‫سکوت میکنم میگذارم انسانها‬‎
‫سکوت میکنم میگذارم انسانها‬‎
more سکوت میکنم میگذارم انسانها
تنها تر از سکوت
tanhataraz-sokoot./

سکوت می کنم ...


. می گذارم انسان ها تا انتهای قضاوت اشتباهشان نسبت به انچه هستم بروند می گذارم اصلا ~ بگیرند نیت های مرا و خیره نگاهشان می کنم ...


. مگر چقدر مهم ...zahra_aeini - ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...


ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻗﻀﺎﻭﺕ ...nicefun/view/:18425059

ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...


ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﺎﻥ, ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﻧیﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﮕیﺮﻧﺪ ﺧیﺮﻩ ﻧﮕﺎﻫﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ, ﺩﺭﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻥ ﻫﺎ ...wisgoon - ویسگون - سکوت می کنم...


می گذارم انسان ها تا انتهای قضاوت ...wisgoon › pin › عاشقانه ها

may 20, 2015 - سکوت می کنم...


می گذارم انسان ها تا انتهای قضاوت اشتباهشان,نسبت به انچه هستم بروند می گذارم نیت های مرا اشتباه بگیرند خیره نگاهشان می کنم مگر ...sogand on instagram: “ﺳﮑــــــــــﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...


ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ...instagram/p/9ztwvpcnvo/
instagram
oct 28, 2015 - sogand on instagram: “ﺳﮑــــــــــﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...


ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻗﻀـــــﺎﻭﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸــــﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘـﻢ ﺑﺮﻭﻧﺪ !!! ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﻧیـــــﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﮕیﺮﻧﺪ...


ﺧیــــــــــﺮﻩ ...سکوت می کنم . - ~
~/u/agostino...


/سکوت_می_کنم_.

nov 14, 2014 - سکوت می کنم ...


. می گذارم انسان ها تا انتهای قضاوت اشتباهشان نسبت به انچه هستم بروند می گذارم اصلا ~ بگیرند نیت های مرا و خیره نگاهشان می ...سمفونی خیال
samfunie-khial./

سکوت می کنم ...


. می گذارم انسان ها تا انتهای قضاوت اشتباهشان نسبت به انچه هستم بروند. می گذارم اصلا ~ بگیرند نیت های مرا. و خیره نگاهشان می کنم ...


. مگر چقدر ...سوگل طهماسبی - سکوت می کنم ...


...


می گذارم انسان ها تا انتهای قضاوت ...pelan.tv/show/279594/سوگل-طهماسبی

سکوت می کنم ...


...


می گذارم انسان ها تا انتهای قضاوت اشتباهشان ،نسبت به انچه هستم بروند می گذارم نیت های مرا اشتباه بگیرند خیره نگاهشان می کنم مگر چقدر مهم است ...ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...


. ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﺎﻥ
lenzor/p/galz8

ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...


. ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮﻭﻧﺪ ! ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺍﺻﻼ ﻋﻮﺿﯽ ﺑﮕیﺮﻧﺪ ﻧیﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﻭ ﺧیﺮﻩ ﻧﮕﺎﻫﺸﺎﻥ میکنم . . . ! ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪﺭﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ...~xx سکوت میکنم میگذارم انسانها

سکوت میکنم ولی

سکوت میکنم چون

دیگر سکوت می کنم

سکوت میکنم به احترام

سکوت سرد زمان
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

× بستن تبلـیـغ